Wil je organisatie verder groeien, méér bereiken en zichzelf uitdagen? Maak dan eens kennis met de bijzondere denkkracht van Bijzondere Breinen.

                        

Gaat het goed met je organisatie? Maar zou je wil eens echt willen kijken waar het beter, leuker of efficiënter kan? Of heb je een urgent en prangend vraagstuk? In beide gevallen ben je op zoek naar originele, gedurfde, out of the box oplossingsrichtingen die jouw organisatie geld, tijd en energie op kunnen leveren. Of heb je gewoon een duwtje in de rug nodig in je denkproces.

Kom dan naar Bijzondere Breinen. Wij matchen mensen met bijzondere breinen aan jouw vraagstuk en bundelen een onontgonnen potentieel aan bijzondere denkkracht waarmee jouw vraag kan worden opgelost.
Daarmee snijdt het mes aan twee kanten:

  1. We helpen jou je vraagstuk op te lossen;
  2. Bijzondere breinen worden (h)erkend, gewaardeerd en hun talent wordt optimaal benut.

Bijzondere Breinen is een social enterprise die fungeert als interface tussen vraag naar -en aanbod van- bijzondere denkkracht. Uitgangspunt bij onze aanpak is het benutten van neurodiversiteit van bijzondere breinen. Juist het samenspel van diverse vormen van denken in de verschillende fasen van het denkproces maakt de denkkracht geleverd door Bijzondere Breinen origineel, creatief, effectief en efficient. Waarom maken we daar  met z’n allen niet veel meer gebruik van?

                     

 

Bijzondere denkkracht komt voort uit anders denken:  dwarsdenken, onorthodeksels denken, diepdenken, scenariodenken, doordenken, beelddenken, cijferdenken, kleurdenken, intuïtiefdenken, creatiefdenken, outside of the boxdenken, precieskwadraatdenken, patroondenken, verbindenddenken, vérdenken, overdenken, lineair denken, grotestappendenken, hogedrukdenken, slim-slimmer-slimstdenken, meedenken, samendenken …