Breindiversiteit loont

Iedereen kent wel iemand met een bijzonder brein. In Nederland zijn er circa 1,7 miljoen mensen met een “bijzonder brein”. Dat zijn mensen die anders denken: dwars, gedurfd, eigenwijs, slim, diep, snel, outofthebox, verbindend, in beelden, associatief, nauwkeurig, innovatief, creatief, liefst onder hoge druk, met hyperfocus etc. etc. Vaak vinden we het lastig om met deze mensen om te gaan omdat we ze niet begrijpen en niet op hun waarde schatten. We herkennen ze in eerste instantie vaak aan eigenschappen als AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, bipolariteit, psychose, depressie etc.etc.). Het gevolg daarvan is dat we ze vaak uitsluiten in plaats van gebruik te maken van hun talenten. 

Dat komt omdat we deze bijzondere breinen afrekenen op wat ze niet kunnen in plaats van wat ze wel kunnen. In de huidige hang naar standaardisatie, bureaucratie en korte termijn resultaat lijkt er vaak geen plek te zijn voor deze bijzondere denkers. Daardoor wordt niet alleen de bijzondere denkkracht van deze mensen verspild, maar wat veel erger is: zij staan maar al te vaak aan de kant en worden buitengesloten.

Stop de denkkrachtverspilling

Bijzondere Breinen wil een einde maken aan die denkkracht verspilling en die uitsluiting. Iedereen hoort erbij. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Bijzondere Breinen wil mensen met bijzondere breinen juist inzetten, hun talenten optimaal benutten en mee laten doen. Niet alleen vanuit sociaal perspectief. Maar ook omdat het loont. Omdat mensen met bijzondere breinen bij uitstek van waarde zijn bij het oplossen van vraagstukken over innovatie, optimalisatie, effectiviteit en efficiency.

Gebruiksaanwijzing

Maar mensen met bijzondere breinen worden niet altijd begrepen. En hebben -net als iedereen overigens- soms een ingewikkelde gebruiksaanwijzing. Bijzondere Breinen is de interface tussen mensen met bijzondere breinen en organisaties en instanties die het nut en de noodzaak inzien om mensen met bijzondere breinen mee te laten doen. Op wat voor manier dan ook. Bijzondere Breinen traint, onderzoekt, coacht, verbindt, begeleidt, adviseert en medieert waar nodig bij de inzet van mensen met bijzondere breinen. Zodat wij allemaal profiteren van mensen met bijzondere breinen in plaats van ze uit te sluiten. En zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen en letterlijk laten zien wat ie waard is. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Collectieve denkkracht: samendenken, samenwerken, samenleven

Wij versterken collectieve denkkracht, innovatie en creatie door inclusie van mensen met een bijzonder brein

Erkende Social Enterprise

Bijzondere Breinen is een social enterprise die fungeert als interface tussen vraag naar -en aanbod van- bijzondere denkkracht. We richten ons op maximalisatie van deze maatschappelijke doelstelling en niet op winstmaximalisatie.

Kom ook in actie tegen de denkkrachtverspilling

Ken je iemand met een bijzonder brein die denkkracht “over” heeft? Of ken je een bedrijf dat juist wel wat extra bijzondere denkkracht (van hun eigen medewerkers of extern) kan gebruiken? Wil je meedoen? Meedenken? Supporten? Sponsoren? Bel Ido (0646 286 064) of Geo (0648 761 083) voor in ieder geval een goed gesprek en een kop koffie…

PS: ieder brein is bijzonder. Maar sommige breinen zijn meer bijzonder dan andere :-) 
En alle breinen zijn nodig willen we als samenleving overleven...

Bijzondere denkkracht komt voort uit anders denken:  dwarsdenken, onorthodeksels denken, diepdenken, scenariodenken, doordenken, beelddenken, cijferdenken, kleurdenken, intuïtiefdenken, creatiefdenken, outside of the boxdenken, precieskwadraatdenken, patroondenken, verbindenddenken, vérdenken, overdenken, lineair denken, grotestappendenken, hogedrukdenken, slim-slimmer-slimstdenken, meedenken, samendenken …

Category: Homepage