Bijzondere breinen op medium care GGZ

Mensen in de GGZ denken en doen anders. Soms is dat lastig. Maar wanneer ze worden aangesproken op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, kunnen zij een hele bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. Maar misschien nog wel veel belangrijker: doordat ze meedenken, meepraten, meedoen, erkend worden en hun talenten laten zien gaan ze zich beter voelen en ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

Deelnemers

Op 10 oktober heeft bij de GGZ Rivierduinen in Voorhout op de gesloten afdeling op verzoek van clienten een denksessie van Bijzondere Breinen plaatsgevonden. Na eerdere succesvolle sessies met ambulante clienten, werd op initiatief van de clientenraad van de GGZ Rivierduinen een demo denksessie gehouden op een gesloten afdeling. In de denksessie deden behandelaars mee, een zorgdirecteur, een lid van de raad van bestuur, clienten en leden van de clientenraad.

 

Aanpak

Ter plekke werden de verschillende denkstijlen van de deelnemers en de onderwerpen waar ze graag over nadenken geïnventariseerd. Daarna werd gezamenlijk gekozen om de vraag: hoe kunnen we de binnen- en buitenwereld vanuit het perspectief van de GGZ beter op elkaar aansluiten. Vervolgens is aan de hand van vragen en opdrachten op de mobiele mindmap van Bijzondere Breinen geïnventariseerd wat de ideeën waren en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Met behulp van ‘tegenspraak” werden ideeën vervolgens uitgediept en aangescherpt. Omdat het een demo betrof in relatief korte tijd zijn niet alle aspecten van de Bijzondere Breinen aanpak aan de orde geweest.

 

Doelstelling

Maar dat was het doel ook niet. Het doel was om deelnemers kennis te laten maken en te laten ervaren hoe een dergelijke aanpak positieve invloed heeft op het functioneren van de deelnemers en daarnaast dat deze wijze van samendenken bijzondere ideeën kan opleveren. Uit de evaluatie bleek dat iedereen er op zijn eigen manier iets bijzonders uit gehaald heeft. Zo vond een deelnemend psychiater dat hij nog eens een goede spiegel voorgehouden heeft gekregen over hoe er onbewust toch sprake is van stigmatisering binnen de GGZ. En dat het ook anders kan door samen te werken aan een gemeenschappelijk vraagstuk. Een andere behandelaar viel op dat er door deze werkwijze in zeer korte tijd vertrouwen en veiligheid werd gekweekt, hetgeen bijzonder is omdat de groep deelnemers uit zo’n divers pluimage bestond. En het mooist was eigenlijk nog wel de reactie van een client die vond dat ze er mocht zijn en zonder aanziens des persoons haar bijdrage mocht leveren. Daarbij gaf zij aan dat zij erachter is gekomen dat zij meer te melden heeft dan ze vaak zelf denkt. En dat ze misschien toch wel over een bijzonder brein beschikte dat heel nuttig kan zijn.

 

Uitkomst

Een van de uitkomsten is het idee om in het kader van het verbinden van de binnen en de buitenwereld dit soort denksessies te doen met clienten en omwonenden om gezamenlijk vraagstukken op te lossen die voor zowel de GGZ instelling als de buurt eromheen van belang zijn.  Zo zou het mes zelfs wel eens aan drie kanten kunnen snijden: clienten ontwikkelen zich, lokale vraagstukken worden opgelost en de binnen en de buitenwereld van de GGZ worden dichter bij elkaar gebracht.

 

Bijzondere Breinen

Bijzondere Breinen is een beweging (en een social enterprise in oprichting) die de denkkrachtverspilling ten gevolge van het uitsluiten van mensen met bijzondere breinen een halt wilt toeroepen. Bijzondere Breinen streeft naar herkenning, erkenning en participatie van mensen met bijzondere breinen. Zodat ook zij kunnen laten zien wat ze waard zijn. Niet alleen omdat het hoort, maar ook omdat het loont. Wil je meer weten? Meedoen? Ondersteunen of sponsoren? Kijk op www.bijzonderebreinen.org