Niet breien en kleien maar nadenken! (artikel Leidsch Dagblad 9 febr. 2018)

Prachtig artikel in Leidsch Dagblad dat we hier helaas niet mogen weergeven vanwege auteursrecht ….. ????!!!!

Het artikel spreekt lovend over ons initiatief. De journalist heeft zelf een denksessie met clienten van GGZ Rivierduinen mogen meemaken en heeft dus zelf kunnen ervaren hoe we door middel van samendenken, tegenspraak, denklijnen en denkstijlen afstemmen onze breinstorm vormgeven en daarmee misschien wel een zorginnovatie aan het ontwikkelen zijn. Dit initiatief opgepakt door de Centrale Clientenraad van GGZ Rivierduinen onder leiding van voorzitter Caroline Angenent is inmiddels positief ontvangen binnen de GGZ en we gaan kijken of we in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen. Ook vanwege auteursrecht geen foto uit de krant maar wel een foto met een knipoog van de twee oprichters van Bijzondere Breinen.