Project Samendenken voor een betere Nieuwe GGZ

Projecten van, voor, door en met mensen met een bijzonder brein…

Project Samendenken binnen De Nieuwe GGZ

Doelstelling
Dit project van stichting Lumen Holland Rijnland heeft  twee doelstellingen: 1) cliënten laten “samendenken” over hóe de zorg vanuit De Nieuwe GGZ gedachte beter kan. Dit gebeurt met behulp van denksessies ontwikkeld door Bijzondere Breinen  2) het herstel van deelnemende cliënten bevorderen.

Achtergrond en praktische waarde
Eén van de uitgangspunten van de Nieuwe GGZ beweging is ‘niet óver cliënten, maar mét cliënten’. Daarom worden binnen meerdere GGZ-organisaties  30 denksessies georganiseerd. Deze leveren concrete ideeën op ter verbetering van De Nieuwe GGZ en maatschappelijke zorg bij gemeenten.

Borging
Uit de 100 deelnemers worden 10 kandidaten opgeleid tot denksessie begeleider. Zo kunnen ook na dit project nog denksessies plaatsvinden. Ideeën die uit de denksessies voortkomen, worden zo mogelijk ingevoerd binnen GGZ-organisaties. De organisatie Bijzondere Breinen draagt zorg voor het professioneel uitvoeren van dit project.

Wil je meer weten? Download hieronder de info over dit project.

Meedoen? Meld je hier aan: [email protected]

concept folder Samendenken (1)

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *