Aanmelden bijzondere breinen

Aanmelden bijzondere breinen

Hoe bijzonder denk jij?

Bijzondere Breinen is op zoek naar mensen met een bijzonder brein om mee te denken en mee te doen. Er zijn vele vraagstukken die nog moeten worden opgelost zowel bij de overheid als bij bedrijven. Wij van Bijzondere Breinen zien en ondervinden dat veel denkkracht en ideeën nu niet worden benut. Vind jij dat ook? Wordt jouw denkkracht ook te weinig benut?

We willen iedereen met een bijzonder brein de gelegenheid geven deel te nemen. Jong, oud, met of zonder werk(ervaring), gewoon zonder aanziens des persoon. Je kunt je ook anoniem aanmelden. We zijn een lerende organisatie, we werken stap voor stap en uiteindelijk gaan de poorten voor alle bijzondere breinen open.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. De vragenlijst gaat over je denkstijl en wat wij noemen je “positieve obsessies”. Dat zijn onderwerpen waar je heel veel van af weet en/of graag over denkt.

Hoe werkt het als je de vragenlijst hebt ingevuld?

Stap 1 Wij slaan je antwoorden op in de Bijzondere Breinen Bank. Jouw antwoorden worden daar veilig bewaard en zijn nooit toegankelijk voor derden. Wij gebruiken je denkkrachtprofiel om je later aan specifieke denkopdrachten of vragen te kunnen koppelen. Het gaat ons daarbij alleen om je manier van denken en je interessegebieden en niet om zaken als opleiding, werkervaring, werksituatie, privésituatie e.d. Daar vragen we dan ook nooit naar.

Stap 2 Wanneer wij van een opdrachtgever een vraag krijgen waar bijzondere denkkracht nodig is kijken wij welke denkprofielen uit de Bijzondere Breinen Bank zouden kunnen passen bij het oplossen van dat specifieke vraagstuk. Afhankelijk van het onderwerp, je denkstijl(en), je positieve obsessies en de fase van het denkproces vragen we je om mee te denken in een of meerdere fasen bij dit vraagstuk.

Stap 3 Dat meedenken kan fysiek tijdens zogenaamde ‘Breinstormsessies”. Maar straks ook online in een forumvorm waarin je zelfs anoniem mee kunt denken. Je kunt dus echt vrij denken, wanneer en waar en hoe je maar wilt. Jouw denkbijdrage aan de groep die aan een bepaald vraagstuk werkt is dus helemaal op jouw context afgestemd.

Stap 4 Wanneer je denkbijdrage voor een bepaald vraagstuk is beëindigd houden we je op de hoogte van de voortgang van de beantwoording van de vraag van de opdrachtgever. Tevens evalueren we altijd met je wat goed en wat beter kan in onze aanpak.

Stap 5 : Zie stap 2 enzovoort enzovoort. Plus: als je zelf een vraagstuk hebt waar je met andere bijzondere breinen aan wilt werken kun je dat ook indienen. Wij matchen dan weer met de profielen van andere bijzondere breinen enz. enz.