Blogs, artikelen en projecten

Project Samendenken voor een betere Nieuwe GGZ

Projecten van, voor, door en met mensen met een bijzonder brein… Project Samendenken binnen De Nieuwe GGZ Doelstelling Dit project van stichting Lumen Holland Rijnland heeft  twee doelstellingen: 1) cliënten laten “samendenken” over hóe de zorg vanuit De Nieuwe GGZ gedachte beter kan. Dit gebeurt met behulp van denksessies ontwikkeld door Bijzondere Breinen  2) het […]

Benut je bijzondere breinen en maak je organisatie slimmer en duurzamer

Ken je mensen met een “bijzonder brein” in je organisatie? Mensen die anders denken? Maar die ook vaak als lastig of vreemd worden ervaren? En dus te weinig worden benut. Terwijl ze juist van grote waarde zouden kunnen zijn met hun slimheid, snelle denken, diep denken, brede perspectief, creativiteit, innovatie, nauwkeurigheid, onder hoge druk functioneren, […]

Niet breien en kleien maar nadenken! (artikel Leidsch Dagblad 9 febr. 2018)

Prachtig artikel in Leidsch Dagblad dat we hier helaas niet mogen weergeven vanwege auteursrecht ….. ????!!!! Het artikel spreekt lovend over ons initiatief. De journalist heeft zelf een denksessie met clienten van GGZ Rivierduinen mogen meemaken en heeft dus zelf kunnen ervaren hoe we door middel van samendenken, tegenspraak, denklijnen en denkstijlen afstemmen onze breinstorm […]

Denkbijeenkomst “Breindiversiteit loont!” groot succes

Breindiversiteit loont: samendenken, samenwerken, samenleven.  Op 22 maart j.l. heeft de bijeenkomst plaatsgevonden te Leiden. Circa 45 mensen “met een bijzonder brein” hadden zich verzameld om te luisteren naar mooie presentaties, vragen te stellen, te netwerken en nader met elkaar kennis te maken. Alles rond het thema: hoe kunnen we bijzondere denkkracht ofwel breindiversiteit inzetten om […]

Neurodiversiteit is noodzaak

Neurodiversiteit is noodzaak

               Neurodiversiteit betekent: verschillende manieren van denken. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Neurodiversiteit zorgt ervoor dat de mens als soort kan groeien en overleven. Hoe zit dat? In de oertijd waren wij mensen actief in zogenaamde jagers en verzamelaars groepen van circa 30 tot 50 personen. Iedereen […]

Bijzondere breinen op medium care GGZ

Mensen in de GGZ denken en doen anders. Soms is dat lastig. Maar wanneer ze worden aangesproken op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, kunnen zij een hele bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. Maar misschien nog wel veel belangrijker: doordat ze meedenken, meepraten, meedoen, erkend worden en hun talenten […]