Niet breien en kleien maar nadenken! (artikel Leidsch Dagblad 9 febr. 2018)

Prachtig artikel in Leidsch Dagblad dat we hier helaas niet mogen weergeven vanwege auteursrecht ….. ????!!!!

Het artikel spreekt lovend over ons initiatief. De journalist heeft zelf een denksessie met clienten van GGZ Rivierduinen mogen meemaken en heeft dus zelf kunnen ervaren hoe we door middel van samendenken, tegenspraak, denklijnen en denkstijlen afstemmen onze breinstorm vormgeven en daarmee misschien wel een zorginnovatie aan het ontwikkelen zijn. Dit initiatief opgepakt door de Centrale Clientenraad van GGZ Rivierduinen onder leiding van voorzitter Caroline Angenent is inmiddels positief ontvangen binnen de GGZ en we gaan kijken of we in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen. Ook vanwege auteursrecht geen foto uit de krant maar wel een foto met een knipoog van de twee oprichters van Bijzondere Breinen.

 

 

Denkbijeenkomst “Breindiversiteit loont!” groot succes

Breindiversiteit loont: samendenken, samenwerken, samenleven. 

Op 22 maart j.l. heeft de bijeenkomst plaatsgevonden te Leiden. Circa 45 mensen “met een bijzonder brein” hadden zich verzameld om te luisteren naar mooie presentaties, vragen te stellen, te netwerken en nader met elkaar kennis te maken. Alles rond het thema: hoe kunnen we bijzondere denkkracht ofwel breindiversiteit inzetten om een betere samenleving te creëren? 

De opening vond plaats door Marjolein ten Kroode, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen. Daarna kwamen de volgende sprekers en onderwerpen aan bod:

 • Wijnand van den Berg (huisarts): “Breindiversiteit: geen gaatje in je hoofd maar wel … ”. Een mogelijke fundamentele theorie over het ontstaan van breindiversiteit.
 • Stefan van Perlo (Mac specialist en webdesigner): “Mijn ervaringen als Uitzend Bijzonder Brein.” Over zijn ervaringen met een opdracht van Bijzondere Breinen bij een klant met een ICT veiligheidsvraagstuk.
 • Peter Jan vd Vliet (ondernemer I-AMS) : “Innoveren met bijzondere breinen”. Over hoe je door je idee te delen met andere bijzondere breinen je uitvinding kunt optimaliseren.
 • Geo van Dam (Bijzondere Breinen): “Breindiversiteit: lust of last?”. Hoe kunnen we mensen met een bijzonder brein  in bedrijven en organisaties in hun kracht zetten in plaats van met ze in conflict te raken of ze een burnout laten oplopen?
 • Ido van der Waal (Bijzondere Breinen): “Wrijving geeft glans: hoe je met elkaar wijzer wordt van conflictinnovatie” 

Wil je ook meedoen? Meld je aan als bijzonder brein en sluit je aan. 

Ben je op zoek naar wat mensen met een bijzonder brein voor je organisatie betekenen? Bel Geo van Dam 0648 761 083 of mail op [email protected]

 

 

 

 

 

Project “Haal het bijzondere uit je brein en denk je fit.” i.s.m. GGZ Rivierduinen

Project “Haal het bijzondere uit je brein en denk je fit.” i.s.m. GGZ Rivierduinen

 

Wil je actief meedenken over vraagstukken die je persoonlijk aangaan?

Wil je jouw denkkracht ontdekken, inschakelen en benutten voor een groter doel?  

Vind je dat je brein nu te weinig wordt benut? En wil je daar iets aan doen?

Wil je ervaren dat jouw denken er meer toe doet dan je misschien zelf had gedacht?

Wil je geïnspireerd worden en meemaken hoe leuk het is met anderen samen te denken? En wat voor effect dat op je heeft?

 

Doe dan mee aan het project  “Haal het bijzondere uit je brein!” georganiseerd door de Centrale Cliëntenraad van de GGZ Rivierduinen i.s.m. met Bijzondere Breinen. 

 

Wat gaan we doen?

Sessie 1

 • Kennismaken met elkaar en de werkwijze van Bijzondere Breinen
 • Inventarisatie denkstijlen
 • Met elkaar kiezen van de vraagstelling waarover we gezamenlijk na gaan denken
 • Verkenning vraagstuk, vragen stellen en beantwoorden, eerste ideeen formuleren m.b.v. de mobiele mindmap.

Sessie 2

 • Oplossingsrichtingen benoemen
 • Oplossingsrichtingen uitdiepen mbv tegenspraak

Sessie 3

 • Keuze oplossingsrichting
 • Uitwerking oplossingsrichting naar zo concreet mogelijke aanpak

 

Over Bijzondere Breinen

Bijzondere Breinen is een social enterprise met als maatschappelijke doelstelling: collectieve denkkracht versterken door inclusie van mensen die bijzonder denken.. Voor meer info: kijk op www.bijzonderebreinen.org  

 

Aanmelden

Geef op dit formulier aan wanneer je beschikbaar bent om mee te doen (het is de bedoeling dat je sessie 1, 2 en 3 meedoet: omcirkel de data waarop je beschikbaar bent s.v.p.) en geef het formulier mee aan Tom of Lars

sessie 1 23 jan. ochtend 23 jan. middag 24 jan. middag 26 jan. ochtend
sessie 2 6 febr. ochtend 6 febr. middag 9 febr. ochtend 9 febr. middag
sessie 3 20 febr. ochtend 20 febr. middag 22 febr. ochtend 22 febr. middag

 

Naam: ……………………………

 

Of stuur een mail naar: [email protected] ovv deelname bijeenkomst “Haal het bijzondere uit je brein” met de data waarop je beschikbaar bent.

 

Vragen?

Heb je vragen? Stel ze aan Tom en/of Lars. Mail naar Caroline Angenent via [email protected] of naar Ido van der Waal of Geo van Dam via [email protected]

Of bel Ido van der waal:  06-46286064 of Geo van Dam: 0648 761 083

Neurodiversiteit is noodzaak

Neurodiversiteit is noodzaak

              

Neurodiversiteit betekent: verschillende manieren van denken. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Neurodiversiteit zorgt ervoor dat de mens als soort kan groeien en overleven. Hoe zit dat? In de oertijd waren wij mensen actief in zogenaamde jagers en verzamelaars groepen van circa 30 tot 50 personen. Iedereen had zijn eigen rol en verdiende daarmee zijn of haar plek in die groep. Er waren vechters, jagers, verzamelaars, vuurmakers, kleermakers, regelaars, bemiddelaars, koks en waarschijnlijk ook grappenmakers en verhalenvertellers. In die groepen zaten ook mensen met eigenschappen als ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dyscalculie en dyslexie. Oh nee, dyslexie en dyscalculie waren nog niet ontdekt want er waren nog geen cijfers en letters 🙂 Waarschijnlijk waren zij de verhalenvertellers want zij zijn van nature vaak creatief en denken in beelden. Dat was zolang er geen schrift was juist heel handig. Tegenwoordig worden dyslexie en dyscalculie juist als een handicap beschouwd. Net als ADHD: dit is tegenwoordig een handicap of een ziekte. Want een ADHD-er is druk, snel afgeleid en een ongeleid projectiel. Maar bij de jagers verzamelaars waren dit de groepsleden die in een crisissituatie (oorlog met andere stammen, jagen, onderlinge meningsverschillen) juist heel goed functioneren omdat ze juist onder spanning het best uit de verf komen. Maar als alles op rolletjes liep vond iedereen het prima dat ze een beetje aan het dagdromen waren. En hoogbegaafden worden nu vaak als lastig, eigenwijs, niet communicatief beschouwd maar destijds waren het de wijze mensen in de groep waar je voor raad naar toe ging en die nieuwe gereedschappen bedachten. En de mensen met autistische eigenschappen? Destijds werden ze gewaardeerd voor hun nauwkeurigheid bij het maken van wapens, gereedschappen of kleren. Tegenwoordig zijn ze lastig omdat anderen het ingewikkeld vinden met ze te communiceren. Het leven van de jagers verzamelaars was natuurlijk heel anders dan nu. Onze moderne uitdagingen zijn: uiterst complexe organisatievormen, exponentiële toename van technologische ontwikkelingen en informatiestromen. Daar ondervinden we veel stress van. Ons antwoord op die stress is: protocolisering, bureaucratisering, standaardisering en normering in denken en doen.  De vraag is of we daarmee onze huidige sociale, maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken op kunnen lossen en als soort kunnen voortbestaan. Want maken we daarmee niet een enorme denkfout? Worden die problemen niet juist veroorzaakt door datzelfde standaard denken. Einstein zei dat ook al:

 “We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them.”

Om onze huidige problemen op te lossen moeten we juist andere manieren van denken gaan gebruiken. Net zoals de jagers en verzamelaars dat deden in de oertijd. Waar zijn die andere manieren van denken te vinden? Precies: bij de mensen die afwijken van de standaard. 1 op de 10 mensen behoort tot deze categorie. Dit zijn mensen met eigenschappen zoals we ze nu noemen AD(H)D, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme, dyslexie, dyscalculie, bipolair, angst, depressie, e.d. of een combinatie daarvan. Alleen als we die mensen in hun kracht zetten en net als in de oudheid echt mee laten denken en doen, kunnen we ons als mensheid ontwikkelen, groeien en voortbestaan. De enige vraag daarbij is in hoeverre wij met z’n allen bereid zijn soms wat eigenwijsheid, dagdromerij en onenigheid van elkaar te accepteren. En erachter te komen dat wij daar zelf een grotere rol in spelen dan we vaak denken….

Bijzondere breinen op medium care GGZ

Mensen in de GGZ denken en doen anders. Soms is dat lastig. Maar wanneer ze worden aangesproken op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, kunnen zij een hele bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. Maar misschien nog wel veel belangrijker: doordat ze meedenken, meepraten, meedoen, erkend worden en hun talenten laten zien gaan ze zich beter voelen en ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

Deelnemers

Op 10 oktober heeft bij de GGZ Rivierduinen in Voorhout op de gesloten afdeling op verzoek van clienten een denksessie van Bijzondere Breinen plaatsgevonden. Na eerdere succesvolle sessies met ambulante clienten, werd op initiatief van de clientenraad van de GGZ Rivierduinen een demo denksessie gehouden op een gesloten afdeling. In de denksessie deden behandelaars mee, een zorgdirecteur, een lid van de raad van bestuur, clienten en leden van de clientenraad.

 

Aanpak

Ter plekke werden de verschillende denkstijlen van de deelnemers en de onderwerpen waar ze graag over nadenken geïnventariseerd. Daarna werd gezamenlijk gekozen om de vraag: hoe kunnen we de binnen- en buitenwereld vanuit het perspectief van de GGZ beter op elkaar aansluiten. Vervolgens is aan de hand van vragen en opdrachten op de mobiele mindmap van Bijzondere Breinen geïnventariseerd wat de ideeën waren en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Met behulp van ‘tegenspraak” werden ideeën vervolgens uitgediept en aangescherpt. Omdat het een demo betrof in relatief korte tijd zijn niet alle aspecten van de Bijzondere Breinen aanpak aan de orde geweest.

 

Doelstelling

Maar dat was het doel ook niet. Het doel was om deelnemers kennis te laten maken en te laten ervaren hoe een dergelijke aanpak positieve invloed heeft op het functioneren van de deelnemers en daarnaast dat deze wijze van samendenken bijzondere ideeën kan opleveren. Uit de evaluatie bleek dat iedereen er op zijn eigen manier iets bijzonders uit gehaald heeft. Zo vond een deelnemend psychiater dat hij nog eens een goede spiegel voorgehouden heeft gekregen over hoe er onbewust toch sprake is van stigmatisering binnen de GGZ. En dat het ook anders kan door samen te werken aan een gemeenschappelijk vraagstuk. Een andere behandelaar viel op dat er door deze werkwijze in zeer korte tijd vertrouwen en veiligheid werd gekweekt, hetgeen bijzonder is omdat de groep deelnemers uit zo’n divers pluimage bestond. En het mooist was eigenlijk nog wel de reactie van een client die vond dat ze er mocht zijn en zonder aanziens des persoons haar bijdrage mocht leveren. Daarbij gaf zij aan dat zij erachter is gekomen dat zij meer te melden heeft dan ze vaak zelf denkt. En dat ze misschien toch wel over een bijzonder brein beschikte dat heel nuttig kan zijn.

 

Uitkomst

Een van de uitkomsten is het idee om in het kader van het verbinden van de binnen en de buitenwereld dit soort denksessies te doen met clienten en omwonenden om gezamenlijk vraagstukken op te lossen die voor zowel de GGZ instelling als de buurt eromheen van belang zijn.  Zo zou het mes zelfs wel eens aan drie kanten kunnen snijden: clienten ontwikkelen zich, lokale vraagstukken worden opgelost en de binnen en de buitenwereld van de GGZ worden dichter bij elkaar gebracht.

 

Bijzondere Breinen

Bijzondere Breinen is een beweging (en een social enterprise in oprichting) die de denkkrachtverspilling ten gevolge van het uitsluiten van mensen met bijzondere breinen een halt wilt toeroepen. Bijzondere Breinen streeft naar herkenning, erkenning en participatie van mensen met bijzondere breinen. Zodat ook zij kunnen laten zien wat ze waard zijn. Niet alleen omdat het hoort, maar ook omdat het loont. Wil je meer weten? Meedoen? Ondersteunen of sponsoren? Kijk op www.bijzonderebreinen.org

 

 

 

 

Bijzondere Breinen aan het werk met bijzondere breinen

Bijzondere breinen zijn mensen met bijzondere denkkracht. Die denkkracht komt vaak uit onverwachte hoek. Vandaag was dat bij een GGZ instelling. Wat hebben we gedaan?

Met behulp van de methodiek en de denkkrachtregisseurs van Bijzondere Breinen hebben cliënten van de betreffende GGZ instelling zelf nagedacht over een voor hun prangend probleem.

We zijn begonnen met het inventariseren van vraagstukken die ze graag opgelost zouden willen zien. De vraag die voor de cliënten het meest interessant is: Hoe kunnen we onze dagbesteding verbeteren met een cognitieve uitdaging? Mooi he, het antwoord zit al deels in de vraag. Die vraag hebben we verder met elkaar uitgewerkt in de Mobiele Mindmap. Door verschillende deeloplossingen te bedenken, die te analyseren, te bevragen en te bekritiseren met wat wij noemen Tegenspraak.

“Ik heb echt vrij kunnen denken in de groep zonder me beperkt te voelen door machtsdenken.”

Tegenspraak zorgt voor het versterken van de kwaliteit van een oplossingsrichting of het verkrijgen van alternatieve oplossingsrichtingen. Dit doen we door slim gebruik te maken van de verschillende denkstijlen van de deelnemers. Het resultaat is een aantal door de groep gedragen ideeën voor het verbeteren van de dagbesteding op het cognitieve vlak.

Uit de evaluatie komt naar voren dat niet alleen het resultaat (concrete oplossingsrichtingen, antwoord op gestelde vragen) maar ook het proces (veilige omgeving, vrij kunnen denken, ontspanning, actief) zeer positief werden beoordeeld.

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Cliënten werken met behulp van de Bijzondere Breinen aanpak aan een concrete oplossing voor hun eigen vraagstuk waardoor het draagvlak voor invoering optimaal is. Wil jij ook met behulp van de Bijzondere Breinen aanpak aan de slag?

Of beschik je zelf over een bijzonder brein en wil je meedenken bij het oplossen van vraagstukken van anderen? Neem dan contact met ons op: [email protected]

Slimmer werken met bijzondere breinen

Een architectenbureau is op zoek naar manieren om de doorlooptijd van hun werkproces te verkorten. Ze kloppen aan bij Bijzondere Breinen met deze vraag. Ze hebben het idee dat ze slimmer kunnen werken. Het bureau heeft het idee dat er bijzondere denkkracht nodig is en ze geven ook wel toe dat deze vraag al een tijdje op de plank is blijven liggen omdat ze er door de drukte gewoonweg niet aan toe komen.

Na een intakegesprek wordt het vraagstuk geanonimiseerd en gematcht met enkele mensen met een bijzonder brein uit de denkkracht database van Bijzondere Breinen. Onder begeleiding van een denkkracht regisseur worden nadere analyses gemaakt en aanvullende kritische vragen aan de opdrachtgever gesteld. Dan blijkt het knelpunt op de tekenafdeling te zijn waar de eerste schetsen voor een plan van aanpak worden gemaakt.

Daar zit een medewerker die dyslectisch is en diverse malen door zijn manager is aangesproken op de kwaliteit van de aangeleverde teksten behorend bij zijn schetsontwerpen. Die schetsontwerpen zijn over het algemeen van zeer goeie kwaliteit: origineel, praktisch en goed uitvoerbaar tegen redelijke kosten. De manager is niet op de hoogte van de dyslexie van de medewerker. Tussen de manager en de medewerker is gaandeweg een minder goeie werkrelatie ontstaan.

De andere medewerker op de afdeling levert wel schetstekeningen aan maar die zijn nooit van heel bijzondere kwaliteit. Al met al moet hier iets gebeuren. In dergelijke vraagstukken kijken we ook naar de bijzondere denkkracht aanwezig binnen de organisatie. Het zou immers zonde zijn om die er niet bij te betrekken. In een interview met de dyslectische tekenaar geeft hij aan heel veel moeite te hebben met lezen en schrijven en zich er ook voor te schamen. Hij zou veel liever ondersteuning hebben bij het maken van tekst en uitleg en zich geheel toe willen leggen op het schetsontwerp zelf. Uit een interview met de andere tekenaar blijkt dat die graag samen wil werken met zijn collega en zich liever op de teksten richt. Iets waarvan hij toegeeft dat ie het eigenlijk beter in de vingers heeft dan het tekenen zelf.

De tekenaars gaan na overleg met de manager uiteindelijk samenwerken hetgeen heel veel werkplezier, minder stress, een betere kwaliteit van werk en ook een forse tijdsbesparing oplevert. Dit afgezet tegen een relatief lage investering voor de inzet van Bijzondere Breinen. Dat is wat wij noemen slimmer werken met Bijzondere Breinen.