Doe mee met de training en word Denkkracht Regisseur

WAAR & WANNEER

25 maart en 15 april 2020

Locatie: Stichting Lumen Leiden, Hooigracht 12-14 2312 KS Leiden

Tijd: 13:00 -17:00 uur 

 

SAMENDENKMETHODE

De door Bijzondere Breinen ontwikkelde samendenk-methode heeft zich de afgelopen jaren in verschillende projecten in de praktijk bewezen: deelnemers zijn positief over zowel het proces als de resultaten. Om deze aanpak op grotere schaal toe te kunnen passen, gaan we denkkrachtregisseurs (DKR’s) opleiden die zelfstandig samendenkmeetings kunnen organiseren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studiebelasting (27 uur) opleiding Denkkracht Regisseur

 • Intake formulier invullen

 • Intakegesprek individueel

 • 2 dagdelen basis training

 • 2 x praktijkcoaching

 • 2 x update sessie per jaar

INVESTERING

€ 99, inclusief jaarlidmaatschap Bijzondere Breinen (de reguliere prijs is € 750)

Groepsgrootte varieert van 4 tot maximaal 15 deelnemers per groep.

Wees er op tijd bij: wie het eerst komt, het eerst maalt….    

 

INHOUDELIJKE INFORMATIE

Een samendenkmeeting is een fysieke of online bijeenkomst onder leiding van een gecertificeerde denkkracht regisseur (DKR). Op een gestructureerde wijze wordt samengedacht over een onderwerp of vraagstuk. De deelnemers kunnen vrijdenken. Zo kunnen ze op hun eigen wijze met verschillende denkstijlen -hoe denk je- en denklijnen -wat denk je- samendenken. Er is een gezamenlijk gedefinieerd vraagstuk of onderwerp. De bedoeling is nieuwe inzichten en kennis op te doen als basis voor een gedragen oplossing of -richting, een nieuw idee of een innovatie. Ook zijn een beter onderling begrip, meer zelfvertrouwen en een betere samenwerking, doelstellingen. 

 

DENKKRACHT REGISSEUR (DKR)

Een DKR is iemand die opgeleid en gecertificeerd is door Bijzondere Breinen. De DKR kent de verschillende denkstijlen in een groep en kan ze op elkaar afstemmen zodat samendenken in de groep mogelijk wordt. De verschillende denkstijlen en denklijnen van de deelnemers worden onder begeleiding van een DKR met elkaar onderzocht, uitgediept en ingezet om met elkaar tot betere en gedragen  ideeën en oplossingen te komen. 

Daarbij wordt actief gebruik gemaakt van tegenspraak om elkaar uit te dagen en denklijnen en denkstijlen te versterken. Zodat een synergetisch effect ontstaat door het samendenken. De DKR creëert een veilige, open en inclusieve sfeer die ervoor zorgt dat verschillen in denklijnen en denkstijlen elkaar versterken en niet botsen en uit de hand lopen. 

 

In welke situatie is een samendenkmeeting toepasbaar? 

Bij een hardnekkig vraagstuk, een prangend probleem, of een gewenste innovatie: 

 • Het brainstormteam kan wel een frisse wind gebruiken

 • Meningsverschillen leiden tot stagnatie en zelfs langdurenden conflicten

 • Vraagstukken of problemen die te lang blijven liggen 

 • Je wil een onderwerp behandelen met een zeer diverse groep belanghebbenden 

 • Als middel om tot originele gedachten en innovatie te komen 

 • De grote verschillen binnen een team leiden demotivatie, onderpresteren en zelfs uitsluiting

 • Overlegsituaties, vergaderingen, teammeetings lopen niet optimaal en kunnen een inhoudelijke en/of procesmatige boost gebruiken

 

Wat zijn de voordelen van een samendenkmeeting?

 1. Alle individuele denkkracht wordt benut, samengebundeld en op elkaar afgestemd zodat er een synergetisch effect kan ontstaan

 2. Samendenken geeft nieuwe kennis en inzichten

 3. Samendenken heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van deelnemers en de bereidheid naar elkaar te luisteren, samendenken werkt verbindend

 4. Iedereen kan meedoen, ongeacht opleiding, kennis en/of achtergrond

 5. Samendenken levert gedragen oplossingsrichtingen en ideeën op omdat alle deelnemers actief bijdragen aan proces én resultaat

We hopen je te ontmoeten en samen met jou aan de slag te kunnen gaan om de kracht van anders denken te benutten! 

 

ja, ik meld me aan voor de opleiding DKR

Welkom, leuk dat je mee wilt doen! 

- neem even de tijd om onderstaande

 in te vullen svp -