associatief, beeldend, intuïtief, concreet, abstract, creatief, inventief, gevoelig, rijkgeschakeerd, gestructureerd, organisch, probleemoplossend, flexibel, lateraal, wiskundig, coherent, methodisch, strategisch, convergerend, divergerend, lateraal, nevenschikkend,