Gebruiksvoorwaarden en service


De websites van Bijzondere Breinen B.V., onze producten en aanverwante diensten worden aan u beschikbaar gesteld in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden en eventuele andere regels zoals vermeld op onze site. 

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst. We raden u aan om een ​​exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.


KVK

Bijzondere Breinen B.V. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 7015627. Indien u contact wilt opnemen kunt u het info@bijzonderebreinen.org gebruiken of sturen naar Alexine Tinnepad 89 | 2553 TS Den Haag.

Jonger dan 16 jaar? 

Als u opmerkingen heeft over Bijzondere Breinen B.V., kunt u contact met ons opnemen.
In het bijzonder willen we uw aandacht vestigen op ons beleid met betrekking tot de aankoopvoorwaarden binnen de servicevoorwaarden en ons privacybeleid. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u uw ouder of voogd op de hoogte stellen van het privacybeleid van Bijzondere Breinen B.V. voordat u zich registreert om deze site of een van de services van deze site te gebruiken. We behouden ons echter het recht voor om alleen bestellingen van mensen ouder dan 18 te accepteren.

 

Wijzigingen

We kunnen de servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Lees de servicevoorwaarden en kom regelmatig terug op deze site. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van de servicevoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site. Alle wijzigingen die worden aangebracht nadat u een bestelling hebt geplaatst, hebben geen invloed op die bestelling, tenzij we wettelijk verplicht zijn de wijziging aan te brengen.

Privacy
Om sommige van de services of functies die op deze site beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor promoties, speciale edities, enz.) te gebruiken, moet u zich mogelijk registreren. Wanneer u zich aanmeldt, moet u informatie over uzelf verstrekken die waar is, nauwkeurig, actueel en volledig in alle opzichten. Mocht een aspect van uw registratie-informatie veranderen, laat het ons weten. We kunnen de registratievereisten ook van tijd tot tijd wijzigen. Het wachtwoord dat u verstrekt, moet uniek en veilig zijn en u moet Bijzondere Breinen B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

 

Voorwaarden om producten, services, diensten of anderszins te bestellen
Om aankopen op de site doen, moet u uw persoonlijke gegevens opgeven. U moet met name uw echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie opgeven zoals aangegeven. Bovendien moet u juiste betalingsgegevens verstrekken welke zowel geldig als correct zijn. U moet bevestigen dat u de persoon bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsinformatie. De site is alleen beschikbaar voor individuen en anderen die voldoen aan de voorwaarden van Bijzondere Breinen B.V. , die een geldige creditcard / betaalkaart hebben gekregen van een bank die voor Bijzondere Breinen B.V. aanvaardbaar is en waarvan de toepassingen acceptabel zijn en die Bijzondere Breinen B.V. hebben gemachtigd om een ​​vergoeding of kosten op hun creditcard / betaalpas te verwerken ter hoogte van de totale aankoopprijs van de goederen die zij kopen. Bijzondere Breinen B.V. behoudt zich het recht voor om meerdere hoeveelheden van een artikel dat wordt verzonden te beperken tot één klant of postadres.

 

Bestellingen, gebruik van diensten 
Bijzondere Breinen B.V. biedt producten, services en diensten te koop aan die op voorraad zijn en beschikbaar zijn voor verzending vanuit onze werkplaats. Alle bestellingen worden verkocht op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt en zijn onderworpen aan acceptatie en beschikbaarheid. Let op: artikelen (kleuren) in uw winkelmandje zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht. Bij deelname aan 'promotionele aanbiedingen' moeten klanten de afrekenprocedure binnen de opgegeven termijnen voltooien. Bijzondere Breinen B.V. bewaart een record van uw transacties voor minimaal een jaar.

 

Prijsbeleid
De prijzen op de site zijn in Euro's en zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief, tenzij u een ander land heeft gekozen waar BTW c.q. VAT c.q. TAX niet verschuldigd is. Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals van tijd tot tijd geadverteerd. De (in) Euros-prijs van een product dat wordt weergegeven op de site op het moment dat de bestelling wordt en zal worden gehonoreerd, behalve in geval van een patentfout. Alle prijzen blijven statisch gedurende de verkoopperiode (behalve in het geval van een speciale promotie), waardoor een stabiele omgeving ontstaat waarin klanten wereldwijd kunnen winkelen. Klanten die buiten Nederland kopen, maken ook vervoerskosten en alle rechten die worden geheven door het rechtsgebied waar u de levering hebt opgegeven. Als u een klant bent wiens creditcard / betaalkaart niet in euro's is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend in overeenstemming met de toepasselijke wisselkoers op de dag dat de uitgever van de kaart de transactie verwerkt.

Acceptatie
Zodra u uw keuze hebt gemaakt en uw bestelling c.q. dienst is geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van een geslaagde transactie en de details van uw bestelling. Door de aanvaarding van uw bestelling en betaling wordt het contract tussen u en Bijzondere Breinen B.V. voltooid. Het koopcontract wordt daarom gesloten in Amsterdam, Nederland en is onderworpen aan Nederlands recht. We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren in het geval dat we bijvoorbeeld geen toestemming voor betaling kunnen krijgen, het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitscontrolenormen en wordt teruggetrokken of dat u het niet doet voldoen aan de toelatingscriteria die zijn vastgelegd in de servicevoorwaarden. We kunnen ook weigeren om een ​​transactie om welke reden dan ook te verwerken of te accepteren of om iemand op elk moment naar eigen goeddunken te weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege onze intrekking van enige merchandise van de site, ongeacht of die merchandise al dan niet is verkocht; het verwijderen, screenen of bewerken van materiaal of inhoud op de site, weigeren een transactie te accepteren of een transactie te annuleren of op te schorten nadat de verwerking is begonnen.

Betaling
Betaling kan worden gedaan met IDEAL, PayPal, alle gangbare creditcards (Diners Club International, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, VISA Debit, Laser, Dankort, CartaSi, Carte Bleue, Nordea, JCB) en andere betaalmethoden. die van tijd tot tijd duidelijk op de site wordt geadverteerd. De betaling wordt gedebiteerd en verrekend uit uw account na voltooiing van de succesvolle gravure van uw (gepersonaliseerde) bestelling door Bijzondere Breinen B.V. . U bevestigt dat de creditcard / betaalkaart die u gebruikt, van u is of dat u specifiek bent gemachtigd door de eigenaar van de creditcard / betaalkaart om deze te gebruiken. Alle creditcard- / debetkaarthouders zijn onderhevig aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert om betaling aan Bijzondere Breinen B.V. te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling. We nemen redelijke zorg om onze site veilig te maken. Alle creditcard- / betaalkaarttransacties op deze site worden verwerkt met behulp van Mollie, een beveiligde online betalingsgateway die uw kaartgegevens codeert in een beveiligde hostomgeving. Om ervoor te zorgen dat uw winkelervaring veilig, eenvoudig en veilig is, maakt Bijzondere Breinen B.V. gebruik van de Secure Socket Layer (SSL) -technologie. Verder zullen wij, voor zover ons bevoegd om dit te doen, redelijke zorg betrachten om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in de afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u kan lijden als een derde partij ongeoorloofde toegang verschaft tot alle gegevens die u verstrekt bij het openen of bestellen via de site.

 

Verzekering en levering
Bijzondere Breinen B.V. stuurt indien er sprake is van fysieke producten eersteklas via PostNL welke binnen 5-7 werkdagen dienen te worden ontvangen. Geschatte levertijden worden alleen als richtlijn gebruikt en beginnen vanaf de datum van verzending, ring-rings.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de douane-inklaringsprocessen. Bijzondere Breinen B.V. is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering of het niet leveren. Als uw producten niet binnen 20 dagen zijn ontvangen, neemt u contact met ons op. In de weinige echte gevallen waarin het product niet verschijnt, wordt een vervangende bestelling verzonden. Klantenservice behoudt zich te allen tijde het recht voor om beslissingen te nemen op individuele basis en behoudt zich het recht voor klanten te weigeren of te melden waarvan zij vermoedt dat deze enige vorm van afpersing zullen gebruiken.
Voor grote zakelijke bestellingen is een handtekening vereist bij aflevering door de kaarthouder of een geautoriseerde persoon op het opgegeven afleveradres. Deze handtekening is een bewijs van levering, voldoet aan het ring-rings.com (ons) contract en draagt ​​alle verantwoordelijkheid over.

Intellectuele eigendomsrechten
Uw gebruik van de site en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en materiële rechten met betrekking tot de Inhoud. U mag de Inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​door Bijzondere Breinen B.V. en / of zijn licentiegevers van derden. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven vermelde Inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

Inhoud
Bijzondere Breinen B.V. probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en volledig is. Bijzondere Breinen B.V. belooft niet dat de inhoud van accuraat of foutvrij is en belooft niet dat de functionele aspecten van de site of de inhoud foutloos zullen zijn. We beloven niet dat deze site, content of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We raden altijd aan dat alle gebruikers van internet ervoor zorgen dat ze up-to-date viruscontrolesoftware hebben geïnstalleerd.

 

Geen commercieel gebruik
Deze site is alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Inhoud, producten of diensten op deze site niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, commercieel exploiteren, afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen. U mag deze site, of een van haar Inhoud, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief het genereren van advertenties of het genereren van inkomsten op uw eigen site.

 

Uw activiteit
U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze site en voor al uw communicatie en activiteiten op en krachtens deze site. Als we vaststellen dat u betrokken bent of bent geweest met verboden activiteiten, anderen niet hebt gerespecteerd of de servicevoorwaarden anderszins hebt geschonden, kunnen we u op tijdelijke of permanente basis toegang tot deze site ontzeggen.

 

Sites van derden
We kunnen hyperlinks op deze Site opnemen naar andere websites of bronnen die worden beheerd door andere partijen dan Bijzondere Breinen B.V. , waaronder adverteerders. Bijzondere Breinen B.V. heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van off-site pagina's, noch zijn wij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen en onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) alle advertenties, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

Beperkingen op onze aansprakelijkheid
Het gebruiken van onze producten en diensten is altijd voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Bijzondere Breinen B.V. is niet aansprakelijk voor negatieve, directe en indirecte gevolgen van het gebruiken van onze producten of diensten. Alle gevolgen die voortvloeien uit verkeerd gebruik c.q. misbruik vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bijzondere Breinen B.V.