Geo van Dam

Stop de denkkracht verspilling! 

Als trainer/coach op het vlak van leiderschap en teamperformance, merk is steeds vaker dat anders denken niet wordt (h)erkend, ontwikkeld en benut. Terwijl anders denken altijd een bepalende factor is bij het succesvol opereren van teams en organisaties.

Stop de denkkracht verspilling! 
Controle, bureaucratie, standaardisering en protocollering is de standaard reactie op de complexiteit en steeds snellere dynamiek waar we mee te maken krijgen. We verkrampen daardoor. En omdat anders denken niet in dat plaatje past sluiten we bijzondere denkers uit. En zo missen we kansen en verspillen we denkkracht. In het bedrijfsleven, de zorg, bij de overheid, overal zie je dat gebeuren.

Stop de denkkracht verspilling! 

Terwijl diversiteit in denken en doen en een situationele, persoonsafhankelijke aanpak juist nodig zijn. Die bijzondere denkkracht is te vinden bij mensen met bijzondere breinen. Zij passen niet in de standaard en zijn juist daarom per definitie heel waardevol. Maar we vinden het lastig om met andersdenkers om te gaan en sluiten ze daarom liever uit. 

 

Stop de denkkracht verspilling! 

In de juiste context komen bijzondere breinen optimaal tot hun recht en kunnen enorm veel bijzondere denkkracht toevoegen. Daarom ben ik aangesloten bij Bijzondere Breinen.

 

Mijn rol is die van aanjager, verbinder en vormgever van deze beweging waarmee we als interface willen dienen tussen de vraag naar en aanbod van denkkracht door mensen die anders denken. Het gaat mij dus om het stoppen van denkkrachtverspilling ... 

Geo van Damn Bijzondere Breinen Hoe denk