Vraag

 

Dit project van stichting Lumen Holland Rijnland heeft twee doelstellingen:

1)  cliënten laten “samendenken” over hóe de zorg vanuit De Nieuwe GGZ gedachte beter kan. Dit gebeurt met behulp van de samendenksessies, ontwikkeld door Bijzondere Breinen

2) het herstel van deelnemende cliënten bevorderen door middel van de samendenksessies van Bijzondere Breinen.

 

Aanpak
 

Eén van de uitgangspunten van de Nieuwe GGZ beweging is ‘niet óver cliënten, maar mét cliënten’. Daarom worden binnen meerdere GGZ-organisaties 30 samendenksessies georganiseerd. Deze leveren concrete ideeën op ter verbetering van De Nieuwe GGZ en maatschappelijke zorg bij gemeenten.

Borging


Uit de 100 deelnemers worden 10 kandidaten opgeleid tot denksessie begeleider. Zo kunnen ook na dit project nog denksessies plaatsvinden. Ideeën die uit de denksessies voortkomen, worden zo mogelijk ingevoerd binnen GGZ-organisaties. De organisatie Bijzondere Breinen draagt zorg voor het professioneel uitvoeren van dit project en het communicatief gedeelte.