Ido van der Waal

Al jaren geleden ben ik mede door mijn dyslexie gefascineerd geraakt door de verschillende manieren waarop mensen denken (neurodiversiteit). Iedereen heeft een eigen unieke denkstijl. 

Verschillende denkstijlen bieden meer verschillende perspectieven maar zorgen ook vaak voor misverstanden.

Bijzondere Breinen Ido van der Waal Geo

Uit ervaring als mediator bij conflicten, en o.a. als onderzoeker van conflicten van hoogbegaafden, ben ik tot de conclusie gekomen dat effectief samendenken te weinig voorkomt terwijl het heel belangrijk is voor nieuwe ideeën en innovatie.

 

Verschillende denkstijlen bieden meer perspectieven maar zorgen ook vaak voor misverstanden. Veel van deze neurodiverse denkkracht wordt nu niet gebruikt, het samendenken mondt regelmatig uit in een ineffectief meningsverschil of conflict. 

Samendenk-situaties, zoals belangrijke vergaderingen en overleggen, zijn regelmatig niet effectief omdat er geen verbinding wordt gemaakt tussen de gedachten van de deelnemers en er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de informatie uit meningsvorming.

Effectief samendenken is in mijn visie niet ongewild meepraten met de mening van de dominante groep of je mond houden. Het gaat om het mogen leveren van tegenspraak en het elkaar inspireren tot nieuwe ideeën en gedachten zonder diskwalificatie van elkaar. Veiligheid, gelijkwaardigheid en erkenning zijn hiervoor een onmisbare voorwaarde. 

 

Met Bijzondere Breinen hebben we inmiddels veel ervaring met een in praktijk ontwikkelde methode. 

Bijzondere Breinen faciliteert samendenken door het verbinden van andersdenkenden en effectief gebruik van tegenspraak. Wij willen andersdenkenden die graag mee willen denken meer gaan betrekken bij de maatschappij. Dit geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 

Vraagstukken en problemen om op te lossen zijn er genoeg. En inmiddels is voldoende bewezen dat geestelijke arbeid ons gezond houdt.