van langdurig ziek naar gemotiveerd

Vraag

Opdrachtgever vraagt om mediation voor een langlopend conflict tussen medewerker en leidinggevende met insteek om arbeidscontract te ontbinden. Betreffende medewerker is een lastige lasser die door zijn manier van communiceren veel conflicten heeft met collega’s en zijn leidinggevende.

Aanpak

Uit observatie en analyse van en gesprekken met betrokkenen blijkt dat de medewerker in kwestie hoogbegaafd maar nooit hoogopgeleid is. Werken met je handen was het advies destijds. Hij is een zeer deskundig en gewaardeerd lasser geworden. Echter qua analyse en procesdenken overstijgt hij het niveau van uitvoering. Hij is intrinsiek gemotiveerd om zaken te verbeteren maar in dat streven niet al te tactisch en communicatief. Daar is aan gewerkt. Tevens is zijn omgeving in de aanpak meegenomen waardoor begrip is gekweekt en het vertrouwen is hersteld.

Resultaat

Medewerker is na een jaar thuis weer volop en gemotiveerd aan het werk en krijgt erkenning voor zijn cruciale ideeën en input bij afdelings -overschrijdende innovaties en procesverbeteringen.