Succesvolle projecten

Wat kan Bijzondere Breinen voor je betekenen?

Hieronder enkele voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. Sommige voorbeelden zijn geanonimiseerd vanwege de privacy.


Verbeteren kwaliteit mondeling examens CBR

Vraag

In opdracht van het CBR hebben we workshops ontwikkeld en uitgevoerd met als doelstelling alle mondelinge examinatoren theorie van het CBR beter om te leren gaan met examenkandidaten met een bijzonder brein (neurodiversiteit).

Aanpak

Na interviews met deelnemers en het bijwonen van mondelinge 1 op 1 examens theorie is een speciale workshop ontwikkeld waarin kennis en vaardigheden hoe om te gaan met neurodiversiteit zijn aangereikt.

Resultaat

Deelnemers en opdrachtgever zijn zeer tevreden over onze aanpak, hetgeen betekent dat we ieder jaar voor nieuwe medewerkers deze workshop geven en een herhalingstraining om de paar jaar.

Ben jij ook geïnteresseerd in hoe je de neurodiversiteit van jouw medewerkers beter kunt benutten? Bel Geo van Dam: 0648 761 083 of mail [email protected]  


Verbeteren theoretische examinering CBR

Vraag

Het CBR wil de kwaliteit van de theoretische examens verbeteren door meer rekening te houden met de neurodiversiteit (met name autisme en hoogbegaafdheid) bij kandidaten.

Aanpak

In ons eigen netwerk (Bijzondere Breinen Bank) hebben we iemand gezocht en gevonden die zitting neemt in het Externe College van Deskundigen dat het CBR adviseert over de vorm, inhoud en opzet van theoretische examinering.

Resultaat

Ons bijzonder brein heeft kwaliteit toegevoegd aan het werk van de commissie vanuit zijn neurodiverse perspectief, hetgeen ook heeft geleid tot een positieve houding ten opzichte van neurodiversiteit binnen de commissie en daarbuiten.

Ben jij ook geïnteresseerd in hoe je vanuit het benutten van neurodiversiteit de effectiviteit van je organisatie kunt vergroten? Bel Geo van Dam: 0648 761 083 of mail [email protected]  


Innovatie in de GGZ

Vraag

Dit project van stichting Lumen Holland Rijnland heeft  twee doelstellingen: 1) cliënten laten “samendenken” over hóe de zorg vanuit De Nieuwe GGZ gedachte beter kan. Dit gebeurt met behulp van de samendenksessies ontwikkeld door Bijzondere Breinen  2) het herstel van deelnemende cliënten bevorderen door middel van de samendenksessies van Bijzondere Breinen.

Aanpak

Eén van de uitgangspunten van de Nieuwe GGZ beweging is ‘niet óver cliënten, maar mét cliënten’. Daarom worden binnen meerdere GGZ-organisaties 30 samendenksessies georganiseerd. Deze leveren concrete ideeën op ter verbetering van De Nieuwe GGZ en maatschappelijke zorg bij gemeenten.

Borging

Uit de 100 deelnemers worden 10 kandidaten opgeleid tot denksessie begeleider. Zo kunnen ook na dit project nog denksessies plaatsvinden. Ideeën die uit de denksessies voortkomen, worden zo mogelijk ingevoerd binnen GGZ-organisaties. De organisatie Bijzondere Breinen draagt zorg voor het professioneel uitvoeren van dit project.

Meer weten? Wil je meedoen? webadres als we klaar zijn Email naar: [email protected] of bel 0646 286 064.


Lastige Lasser verbetert bedrijfsprocessen

Vraag

Opdrachtgever vraagt om mediation voor een langlopend conflict tussen medewerker en leidinggevende met insteek om arbeidscontract te ontbinden. Betreffende medewerker is een lastige lasser die door zijn manier van communiceren veel conflicten maakt met collega’s en zijn  leidinggevende.

Aanpak

Uit observatie en analyse van en gesprekken met betrokkenen blijkt dat de medewerker in kwestie hoogbegaafd maar nooit hoogopgeleid is. Werken met je handen was het advies destijds. Hij is een zeer deskundig en gewaardeerd lasser geworden. Echter qua analyse en procesdenken overstijgt hij het niveau van uitvoering. Hij is intrinsiek gemotiveerd om zaken te verbeteren maar in dat streven niet al te tactisch en communicatief. Daar is aan gewerkt. Tevens is zijn omgeving in de aanpak meegenomen waardoor begrip is gekweekt en het vertrouwen is hersteld.

Resultaat

Medewerker is na een jaar thuis weer volop en gemotiveerd aan het werk en krijgt erkenning voor zijn cruciale ideeën en input bij afdelingsoverschrijdende innovatie en procesverbetering.   

Ben jij ook geïnteresseerd in hoe je door het benutten van neurodiversiteit de effectiviteit van je organisatie kunt vergroten? Bel Ido van der Waal :  0646286064 of mail [email protected]


Onderzoek IT beveiliging

Vraag

Opdrachtgever (ondernemer) vermoedde dat zijn computers en telefoons gehacked waren en dat er sprake was van bedrijfsspionage

Aanpak

Wij hebben een deskundig “bijzonder brein” op dit gebied uit onze Bijzondere Breinen Bank geselecteerd en gevraagd dit te onderzoeken, onder begeleiding van een denkkrachtcoach van Bijzondere Breinen in de rol van interface tussen opdrachtgever en bijzonder brein.

Resultaat

Er is een solide rapportage opgeleverd die als basis kan dienen voor verdere juridische stappen door opdrachtgever. Opdrachtgever was zeer tevreden over het geleverde werk.

Het bijzondere brein dat deze opdracht heeft volbracht was ook zeer te spreken over het proces, het resultaat en wat hij er zelf aan heeft gehad:

Bijzondere Breinen heeft me een unieke opdracht aangereikt. Daarbij werd mijn zelf-inschatting van mijn kunde m.b.t. deze opdracht, en de grenzen en beperkingen die ik zelf aangaf, gerespecteerd. Als autodidact maak ik dat niet zo vaak mee.

Pas aan het eind van de dag had ik door hoeveel positieve energie het me opleverde: zoals je na een dag wintersport ineens merkt dat je je vermoeidheid hebt genegeerd, omdat je volop geniet van de dag en wat je aan het doen bent. Ik werd er ook weer aan herinnerd dat het niet-op deze snelheid werken vermoeiender is, de “sleur” bestaat niet op dit niveau. De klant en ik waren ook even “gek”, en konden elkaar op andere interessegebieden heel goed vinden. Ik heb ook veel van hem geleerd.

Door deze ervaring heb ik mijn zelfbeeld en eigenwaarde positief kunnen bijstellen. Zelfvertrouwen kreeg een 1-up, de begeleiding hielp enorm. Het buiten je comfortzone gaan heeft ook risico’s, maar ik heb steeds het gevoel/de geruststelling gehad dat eventuele problemen goed zouden worden opgelost.

Ben jij ook geïnteresseerd in hoe mensen met een bijzonder brein jouw vraagstuk mee kunnen helpen oplossen? Bel Geo van Dam: 0648 761 083 of mail [email protected]  


Persoonlijke coaching

Vraag

Opdrachtgever (IT detacheringsbedrijf) merkte dat één van hun beste medewerkers moeite had met functioneren in het team bij een klant. Inhoudelijk was deze persoon zeer sterk, werkte altijd zeer nauwkeurig, was gedreven en eerlijk. Maar communicatie en empathisch vermogen waren niet haar sterkste kant.

Aanpak

In een coaching traject leerde ze haar eigen gebruiksaanwijzing en die van haar omgeving beter kennen, haar eigen talenten beter te benutten, de scherpe kantjes er een beetje van af te halen en ook haar energie beter te managen. Dit gebeurde onder andere door haar sociale context te betrekken in het traject en feedback te geven en te krijgen.

Resultaat

Het gevolg is dat betreffende medewerker beter (meer gebalanceerd) functioneert dan daarvoor.

Heb jij medewerkers in dienst met een bijzonder brein die eigenlijk meer kunnen dan er nu uit komt? Bel Geo van Dam op 0648 761 083 of mail [email protected]


Productinnovatie

Vraag

Opdrachtgever is op zoek naar extra, bijzondere denkkracht ten behoeve van het aanscherpen van een eigen idee voor innovatie van één van zijn bestaande producten. Uit de Bijzondere Breinen Bank zijn twee mensen met een bijzonder brein geselecteerd die samen met de opdrachtgever en een denkkrachtcoach van Bijzondere Breinen in een denkgroep aan de slag zijn gegaan.

 

Aanpak

Er is een programma van eisen opgesteld, benodigde elektronica geselecteerd, octrooionderzoek is uitgevoerd, de website is ontwikkeld en een prototype is momenteel in de maak. Het idee is om via crowdfunding of een externe investeerder ontwikkeling, productie en verkoop te realiseren.

Resultaat

Het project loopt, we houden je van de voortgang op de hoogte.

Heb jij een idee, product of dienst om verder te ontwikkelen? Wil je dat samen met andere bijzondere denkers doen zodat je idee nog beter en sterker wordt? Neem contact op met Geo van Dam op 0648 761 083 of via [email protected]


Betere samenwerking door voorlichting over neurodiversiteit

Vraag

Opdrachtgever (Groenbedrijf De Eijk Groep) zoekt hulp bij het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een eigen Academy met expliciete aandacht voor het thema: bijzondere breinen.

Aanpak

De academy is ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd in een samenwerking tussen verschillende partijen met daarin binnen het totale lesaanbod een expliciet onderdeel over het omgaan met bijzondere breinen.

Resultaat

Deelnemers aan de workshop geven aan betere kennis en begrip te hebben over mensen met een bijzonder brein. Ze herkennen zichzelf en elkaar ook (deels) vanuit dit concept en snappen elkaar beter zodat ze beter samenwerken. Door het leren lezen en toepassen van elkaars gebruiksaanwijzing.

Ben jij ook geïnteresseerd in hoe je door het benutten van neurodiversiteit de effectiviteit van je organisatie kunt vergroten? Bel Geo van Dam: 0648 761 083 of mail [email protected]