Ido

Ido

Ido
Ido

Ido is co-founder van Bijzondere Breinen

 

Al jaren geleden ben ik gefascineerd geraakt door de verschillende wijze waarop mensen denken. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur denkstijl. Ervaring tijdens mijn werk als arbeidsmediator met conflicten en onderzoek bij hoogbegaafden heeft mij tot de conclusie geleid dat er onnodig veel denkkracht onbenut en verspild wordt. Vele momenten van “samendenken” zoals bijv. beleidsvergaderingen en heidagen zijn volgens mij minder effectief omdat effectief denken niet genoeg wordt gestimuleerd, begeleid en er angst bestaat voor tegenspraak en een conflict. Samendenken is in mijn visie vaak meepraten met de dominante groep of je mond houden en dit levert geen nieuwe ideeën op. Maar hoe moet het dan wel? Ik vind dat deelnemers aan deze vorm van samendenken niet gemotiveerd en geïnspireerd raken. N.a.v. mijn onderzoek heb ik bijvoorbeeld mensen ontmoet die graag alleen denken en zij hebben in de jaren soms een ongekende deskundigheid opgebouwd op een bepaald terrein. Wij van de “Bijzondere Breinen” noemen dat een positieve obsessie: zeer waardevol om bepaalde vraagstukken op te lossen. Neurodiversiteit is een vorm van diversiteit in denken o.a. mensen met ADHD, autisme, dyslectici , hoogbegaafden en een psychische kwetsbaarheid vallen onder dit cluster. Ik heb dyslexie en heb gemerkt dat ik met behulp van deze eigenschappen vaak andere denkstijl heb dan mensen om mij heen. Dit levert soms onbegrip of verwarring op maar ook nieuwe inzichten. Ik ben de laatste tijd steeds meer ook de voordelen gaan inzien van zijn dyslexie. Het diversiteitsdenken is een afwijkende wijze van denken in deze tijd van standaardisering. Protocollen en ISO normen helpen mensen dingen te onthouden maar kunnen ook innovatie en vernieuwing in de weg staan. Denkkracht is niet direct gekoppeld aan je cv. c.q. werkervaring of leeftijd. Wij denken dat we met de bijzondere breinen veel meer mensen, jong en oud actief kunnen gaan betrekken bij de maatschappij (inclusief organisaties) door bijzondere hun denkkracht als dienstverlening aan te bieden.

 

Terug