Ard

Ard

Ard is lid van de Raad van Advies van Bijzondere Breinen

 

Ard van Oosten (1968) studeerde Geneeskunde aan de VU Amsterdam en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is hij werkzaam als psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker. Begin negentiger jaren was hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar reacties van cliënten m.b.t. huisartsen, gezinsverzorging en wijkverpleging in de regio Amstelland en de Meerlanden. Tevens was hij in die periode betrokken bij onderzoek in Bangladesh naar kennis van gezondheid en voeding en de mate waarin deze kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast. Als projectleider was hij betrokken bij de ontwikkeling van de generieke module ‘Arbeid als medicijn‘.  April jl. werd deze gepubliceerd door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ. Zijn promotie onderzoek richt zich nu op het thema ‘Arbeid als medicijn’.